w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum 


w świętym-chaosie-grze­biemy-ideały-bez­droża-sacrum 
maverick123w świętymchaosiegrze­biemyideałybez­drożasacrum w świętym chaosiechaosie grze­biemygrze­biemy ideałyideałybez­drożabez­droża sacrum w świętym chaosie grze­biemychaosie grze­biemy ideałygrze­biemy ideałybez­droża sacrum w świętym chaosie grze­biemy ideałychaosie grze­biemy ideaływ świętym chaosie grze­biemy ideały

W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot
w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Święty, który wie, że jest świętym, nie jest świętym albo mówiąc inaczej: już nim nie jest. -Elie Wiesel
Święty-który-wie-że-jest-świętym-nie-jest-świętym-albo-mówiąc-inaczej-już-nim-nie-jest
Modlitwa to odwaga zbliżenia się do sacrum poprzez szept, słowo, myśl. -Zyta Rudzka
modlitwa-to-odwaga-zbliżenia-ę-do-sacrum-poprzez-szept-słowo-myśl
Grze­siu się za­kochał w Oli­wii, Oli­wia nie chce Grzesia, Grze­siu płacze przez Oli­wię, Oli­wia śmieje się z Grzesia. -rozkochana księżniczka... ♥
grze­siu ę-za­kochał-w oli­wii-oli­wia-nie chce-grzesia-grze­siu-płacze-przez-oli­wię-oli­wia-śmieje ę-z grzesia