W Życiu liczy się każda minuta, Więc cie­szmy się z te­go co mamy, bo później będziemy za starzy… ! 


w Życiu-liczy ę-każda-minuta-więc-cie­szmy ę-z te­go-co mamy-bo-później-będziemy-za starzy- 
andreew yciuliczy siękażdaminutawięccie­szmy sięz te­goco mamybopóźniejbędziemyza starzy… w Życiu liczy sięliczy się każdakażda minutawięc cie­szmy sięcie­szmy się z te­goz te­go co mamybo późniejpóźniej będziemybędziemy za starzy…w Życiu liczy się każdaliczy się każda minutawięc cie­szmy się z te­gocie­szmy się z te­go co mamybo później będziemypóźniej będziemy za starzy…w Życiu liczy się każda minutawięc cie­szmy się z te­go co mamybo później będziemy za starzy…

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy.Słowa to diabelska pułapka, nam się zdaje, że pozwoliliśmy opuścić naszym ustom tylko to, co nam odpowiada, aż tu nagle pojawia się pomiędzy nimi jakieś niechciane słowo, nie mamy pojęcia, skąd się wzięło, nie wzywano go i to z jego powodu, a nierzadko mamy później problem z przypomnieniem go sobie, kierunek rozmowy raptownie zmiana kurs, [...]Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia Dawniej starzy ludzie umierali, bo nie mogli przetrzymać choroby; dziś są leki na każdą chorobę, ale starzy ludzie nie mogą przetrzymać leczenia.Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami.