W życiu dob­rze jest, na­wet tak dla od­miany, być od cza­su do cza­su sobą.


w życiu-dob­rze-jest-na­wet-tak-dla-od­miany-być-od cza­su-do cza­su-sobą
maverick123w życiudob­rzejestna­wettakdlaod­mianybyćod cza­sudo cza­susobąw życiu dob­rzedob­rze jestna­wet taktak dladla od­mianybyć od cza­suod cza­su do cza­sudo cza­su sobąw życiu dob­rze jestna­wet tak dlatak dla od­mianybyć od cza­su do cza­suod cza­su do cza­su sobąna­wet tak dla od­mianybyć od cza­su do cza­su sobą

Cza­sami dob­rze jest trochę po­cier­pieć, na­wet z po­wodu niepożąda­nej miłości. -Margit Sandemo
cza­sami-dob­rze-jest trochę-po­cier­pieć-na­wet-z po­wodu-niepożąda­nej-miłoś
Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka
po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem