w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani 


w życiu-różnili-szu­kając-siebie-na tle-całkiem-kochani 
cykamw życiuróżniliszu­kającsiebiena tlecałkiemkochani w życiu różniliróżnili szu­kającszu­kając siebiesiebie na tlena tle całkiemcałkiem kochani w życiu różnili szu­kającróżnili szu­kając siebieszu­kając siebie na tlesiebie na tle całkiemna tle całkiem kochani w życiu różnili szu­kając siebieróżnili szu­kając siebie na tleszu­kając siebie na tle całkiemsiebie na tle całkiem kochani w życiu różnili szu­kając siebie na tleróżnili szu­kając siebie na tle całkiemszu­kając siebie na tle całkiem kochani 

Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie...szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie a kiedy już całe szczęście za­biorą i życie się całkiem spieprzy wezmę cię jeszcze ze sobą bo z tobą świat ta­ki lepszy w ka­loszach iść po pustyni ma­py szu­kając nieba niech się ta gu­ma dymi przy to­bie nic nie potrzeba wszys­tkie zeb­rałeś wady w kie­sze­ni twej mają miejsce nic we mnie już nie ma czuję na skro­ni ręce two­je są  puścić nie chcą.Szu­kając po­par­cia łat­wo zos­tać popychadłem.Za­mykam oczy, szu­kając Ciebie nocą. Wiem, że jes­teś tu.,Szu­kając miłości zaw­sze tra­fiam na śmierć w mym sercu.