W dużym gar­nku można ugo­tować małą por­cję, a nie ugo­tuje się w małym dużej.


w żym-gar­nku-można-ugo­tować-łą-por­cję-a nie ugo­tuje ę-w łym-żej
john steinbeckw dużymgar­nkumożnaugo­towaćmałąpor­cjęa nie ugo­tuje sięw małymdużejw dużym gar­nkugar­nku możnamożna ugo­towaćugo­tować małąmałą por­cjęa nie ugo­tuje się w małymw małym dużejw dużym gar­nku możnagar­nku można ugo­towaćmożna ugo­tować małąugo­tować małą por­cjęa nie ugo­tuje się w małym dużejw dużym gar­nku można ugo­towaćgar­nku można ugo­tować małąmożna ugo­tować małą por­cjęw dużym gar­nku można ugo­tować małągar­nku można ugo­tować małą por­cję

Ugo­tuję Cię w moim ciele Włożę do lodówki By os­tudzić emocje Dop­ra­wię komplementem (Nie za dużym Żeby nie przesadzić) Posłodzę całusem A na deser De­likat­nie połączę uczucia Nie ugo­tujesz stra­wy, gdy gar­nek dziurawy.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.skra­jem ust wilgocią języ­ka gaszę pragnienie upa­jam nektarem słod­kim Morzem Mar­twym unoszę nieza­ta­pialną łódź i tak żeg­lu­je­my na nieokreśloności do­ty­ku kałużami wzdłuż szcze­rych pól ugo­rem święto­jańskim strumieniem aż do źródła  koszer­nie go­tować chciał, ale dał ciała, po je­go przykrywką gar-kuchnia nies­traw­ności miała.