W ciszy nic się nie usłyszy.


w ciszy-nic ę-nie usłyszy
bujak bogusławw ciszynic sięnie usłyszyw ciszy nic sięnic się nie usłyszyw ciszy nic się nie usłyszy

Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. -Adam Mickiewicz
głośniej-źli-w-rozmowach-bóg-przemawia-w-ciszy-i-kto-w-sercu-ucichnie-zaraz-go-usłyszy
Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy. I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy. -Adam Mickiewicz
głośniej-żeli-w roz­mo­wach-bóg-prze­mawia-w ciszy-i-kto-w ser­cu-ucichnie-za­raz-go usłyszy