W dżun­gli praw roz­kwi­tać może tyl­ko pra­wo dżungli.


w dżun­gli-praw-roz­kwi­ć-może-tyl­ko-pra­wo-dżungli
jacek wejrochw dżun­gliprawroz­kwi­taćmożetyl­kopra­wodżungliw dżun­gli prawpraw roz­kwi­taćroz­kwi­tać możemoże tyl­kotyl­ko pra­wopra­wo dżungliw dżun­gli praw roz­kwi­taćpraw roz­kwi­tać możeroz­kwi­tać może tyl­komoże tyl­ko pra­wotyl­ko pra­wo dżungliw dżun­gli praw roz­kwi­tać możepraw roz­kwi­tać może tyl­koroz­kwi­tać może tyl­ko pra­womoże tyl­ko pra­wo dżungliw dżun­gli praw roz­kwi­tać może tyl­kopraw roz­kwi­tać może tyl­ko pra­woroz­kwi­tać może tyl­ko pra­wo dżungli

Pra­wo dżun­gli jest ak­tual­ne i na te­renach nie zalesionych. -Mieczysław Michał Szargan
pra­wo-dżun­gli-jest ak­tual­ne-i na te­renach-nie zalesionych
Mo­ral­ność świata wy­dawała się roz­paczli­wym snem, który w tej gęstej i cuchnącej dżun­gli nie miał naj­mniej­szej szansy. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
mo­ral­ność-świata-wy­dawała ę-roz­paczli­wym-snem-który-w tej gęstej-i cuchnącej-dżun­gli-nie miał-naj­mniej­szej-szansy
Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem?  -Duch_Sumienia
czy-aby przes­ć-roz­­wiać-z ludźmi-o pra­cy-i pieniądzach-będę-mu­siał-zos­ć-pustelnikiem 
Bo jak roz­kwi­tać Tak gasnąć również można Przy swoim szczęściu Gdy le­ci anioł - Dob­rze wie, że za­bolą Końcówki skrzy­deł nieHAiKU  -wdech
bo-jak roz­kwi­ć-tak-gasnąć-również-można-przy-swoim-szczęściu-gdy-­-anioł-dob­rze-wie-że za­bolą-końcówki-skrzy­deł
Ro­zum w pełni roz­kwi­ta pod strażą wol­ności,wol­ność roz­kwi­ta pod strażą rozumu  -Tadeusz Kotarbiński
ro­zum-w peł-roz­kwi­-pod-strażą-wol­nośwol­ność-roz­kwi­-pod-strażą-rozumu 
Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost
jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście