W dniu zmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my się z wyglądem sprzed, czy po ope­rac­ji plastycznej? 


w dniu-zmar­twychwsta­nia-ciała-od­rodzi­my ę-z wyglądem-sprzed-czy-po ope­rac­ji-plastycznej 
fabio faziow dniuzmar­twychwsta­niaciałaod­rodzi­my sięz wyglądemsprzedczypo ope­rac­jiplastycznej w dniu zmar­twychwsta­niazmar­twychwsta­nia ciałaciała od­rodzi­my sięod­rodzi­my się z wyglądemz wyglądem sprzedczy po ope­rac­jiw dniu zmar­twychwsta­nia ciałazmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my sięciała od­rodzi­my się z wyglądemod­rodzi­my się z wyglądem sprzedw dniu zmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my sięzmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my się z wyglądemciała od­rodzi­my się z wyglądem sprzedw dniu zmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my się z wyglądemzmar­twychwsta­nia ciała od­rodzi­my się z wyglądem sprzed

Ope­rac­ja się nie udała. Bez znie­czu­lenia wy­cięto serce. -Emilia Szumiło
ope­rac­ja ę-nie udała-bez-znie­czu­lenia-wy­ęto-serce
Nieuda­na ope­rac­ja to połowa uda­nej sekcji. -Henryk Jagodziński
nieuda­na-ope­rac­ja-to połowa-uda­nej-sekcji
Ludzie mogą się różnić wyglądem, religią, wykształceniem czy stanowiskiem, ale wszyscy są tacy sami. Wszyscy potrzebują miłości, są jej spragnieni. -Matka Teresa z Kalkuty
ludzie-mogą-ę-różć-wyglądem-religią-wykształceniem-czy-stanowiskiem-ale-wszyscy-są-tacy-sami-wszyscy-potrzebują-miłoś-są-jej-spragnieni
Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych