W drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkę.


w drodze-do suk­­su-zaw­sze-mi­ja ę-porażkę
mickey rooneyw drodzedo suk­ce­suzaw­szemi­ja sięporażkęw drodze do suk­ce­sudo suk­ce­su zaw­szezaw­sze mi­ja sięmi­ja się porażkęw drodze do suk­ce­su zaw­szedo suk­ce­su zaw­sze mi­ja sięzaw­sze mi­ja się porażkęw drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja siędo suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkęw drodze do suk­ce­su zaw­sze mi­ja się porażkę

Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Zaw­sze jest ja­kieś wyjście, lecz nie zaw­sze ma się do niego klucz. -Ryder
zaw­sze-jest ja­kieś-wyjście-lecz-nie zaw­sze- ę-do niego-klucz