w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
rychcikw głębiduchakażdyz nasma w so­biedrugąstronę~pa­wełrychlica w głębi duchaducha każdykażdy z nasz nas ma w so­biema w so­bie drugą~pa­weł rychlica w głębi ducha każdyducha każdy z naskażdy z nas ma w so­biez nas ma w so­bie drugąw głębi ducha każdy z nasducha każdy z nas ma w so­biekażdy z nas ma w so­bie drugąw głębi ducha każdy z nas ma w so­bieducha każdy z nas ma w so­bie drugą