w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
rychcikw głębiduszykażdyz nasma w so­biezło~pa­wełrychlica w głębi duszykażdy z nasz nas ma w so­biekażdy z nas ma w so­bie