W iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych nadziei! 


w iluż-ur­nach-wy­bor­czych-złożono-po­pioły-społecznych-nadziei 
stanisław fornalw ilużur­nachwy­bor­czychzłożonopo­piołyspołecznychnadziei w iluż ur­nachur­nach wy­bor­czychwy­bor­czych złożonozłożono po­piołypo­pioły społecznychw iluż ur­nach wy­bor­czychur­nach wy­bor­czych złożonowy­bor­czych złożono po­piołyzłożono po­pioły społecznychw iluż ur­nach wy­bor­czych złożonour­nach wy­bor­czych złożono po­pioływy­bor­czych złożono po­pioły społecznychw iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­piołyur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych

Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka
za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Niewielka to miłość, w której brak przyjaźni, koleżeńskości, interesów społecznych. -Mikołaj Ostrowski
niewielka-to-miłość-w-której-brak-przyjaź-koleżeńskoś-interesów-społecznych
Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango
upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
Naj­przyk­rzej­sza z ma­nii prześla­dow­czych - prześla­dowa­nie innych. -Józef Kuśmierek
naj­przyk­rzej­sza-z ­nii-prześ­dow­czych- prześ­dowa­nie-innych
Iluż ludzi wiel­bi miłość, a po­gar­dza zakochanymi!  -Jadwiga Rutkowska
iluż-ludzi-wiel­bi-miłość-a po­gar­dza-zakochanymi