W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza..


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
bluecaffew kąci­kachmychustmieni sięperłowałzaw kąci­kach mychmych ustust mieni sięmieni się perłowaperłowa łzaw kąci­kach mych ustmych ust mieni sięust mieni się perłowamieni się perłowa łzaw kąci­kach mych ust mieni sięmych ust mieni się perłowaust mieni się perłowa łzaw kąci­kach mych ust mieni się perłowamych ust mieni się perłowa łza

Po­ciekła ko­lej­na perłowa łza, ut­knęła w kąci­kach si­nych ust. Te­raz pragnę by koś pod­szedł, po­dał mi ku­bek gorącej cze­kola­dy, po­całował w czoło i wyszep­tał, że kiedyś szczęście za­puka pod 3... i tym ra­zem okaże się nieco łaskawsze.Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r.siadam przy ok­nie i pat­rzę w dal ta­ka piękna jak­byś do­piero co wyszedł drzwi dum­nie tkwią w futrynie wie­rzysz w emocje? chłod­niej o pal­ce który­mi my­liłeś myśli we włosach ciszej o us­ta opiekujące się skronią ty­le sa­mo miej ciebie wie­rzysz w ciekawość? nap­rze­ciw siebie two­je skłon­ności i mo­ja siła gra­nice wyz­nacza wyobraźnia czy­je dłonie ot­worzą się pierwsze wie­rzysz w zamian? w za­mian to ta­ki smutek co tęskni by uśmiech zat­rzy­mał światło w kąci­kach ust kar­miłeś go na parapecie Two­je ręce, płyną po moim na­gim ciele, kąci­ki naszych ust składają się w całość, co­raz szyb­sze od­dechy, na­bierają rytmu, jes­teśmy niczym układanka, składająca się z dwóch elementów..Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów