w każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstka Ciebie...


w każdej-mo­jej-łzie-jest ja­kaś-cząstka-ciebie
psycholożkaw każdejmo­jejłziejest ja­kaścząstkaciebiew każdej mo­jejmo­jej łziełzie jest ja­kaśjest ja­kaś cząstkacząstka ciebiew każdej mo­jej łziemo­jej łzie jest ja­kaśłzie jest ja­kaś cząstkajest ja­kaś cząstka ciebiew każdej mo­jej łzie jest ja­kaśmo­jej łzie jest ja­kaś cząstkałzie jest ja­kaś cząstka ciebiew każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstkamo­jej łzie jest ja­kaś cząstka ciebie

Znów stra­ciłam Cię.... Bo­je się każdej mi­nuty, każde­go dnia bez Ciebie... Wiem że to już ko­niec,me­go życia kres...Lecz w mym ser­cu ciągle cząstka Ciebie jest....bo na­dal KOCHAM CIĘ... praw­dzi­wa przyjaciółko...W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów.Nie mogę się od Ciebie uwol­nić. na każdym kro­ku zos­tała ja­koś cząstka Ciebie.Ław­ka nad sta­wem, po­lana na wys­pie, ba­ba na by­ku. widzę Cię w oczach mo­jej przy­jaciółki, przy sto­liku w lodziar­ni.na­wet nocą nie umiesz mnie opuścić. tam też zos­tałeś. a może to ja mam coś nie tak z głową ? jes­tem tą cząstką Ciebie noszę w swym ciele dbałość tęsknoty W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.Mo­je życie to mo­ja sprawa Dla mnie to całkiem dob­ra zabawa Cza­sem zdarzy się ja­kaś przeszkoda Ale zniszczyć mi jej nie szkoda Sta­ram się ja­koś dojść do celu Lecz źle jest ba­wić się samemu Do gry zap­raszam Ciebie Jeśli nie odmówisz będzie mi jak w niebie Długo szu­kałam dob­re­go kompana Cała ar­mia oka­zała się przegrana Ty jes­teś moim ocaleniem Od sa­mot­ności w tym życiu wybawieniem...