W każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca.


w każdym-fa­naty­ku-tkwi-po­ten­cjal­ny-morderca
mieczysław jastrunw każdymfa­naty­kutkwipo­ten­cjal­nymordercaw każdym fa­naty­kufa­naty­ku tkwitkwi po­ten­cjal­nypo­ten­cjal­ny mordercaw każdym fa­naty­ku tkwifa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­nytkwi po­ten­cjal­ny mordercaw każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­nyfa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny mordercaw każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca

W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca.Przyszłość jest zaw­sze po­ten­cjal­na, te­raźniej­szość i przeszłość – rzeczywista.Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukcesW każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz.Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie.Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym.