W końcu zde­cydo­wałam się,by po­wie­dziec Ci co czuję,ale Ty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka ona jest dla Ciebie ważna...


w końcu-zde­cydo­wałam-ęby-po­wie­dziec-ci co czujęale-ty mówiłeś-tyl­ko-o tym-ja­ka-ona-jest dla-ciebie-ważna
anjaw końcuzde­cydo­wałamsiębypo­wie­dziecci co czujęalety mówiłeśtyl­koo tymja­kaonajest dlaciebieważnaw końcu zde­cydo­wałamty mówiłeś tyl­kotyl­ko o tymo tym ja­kaja­ka onaona jest dlajest dla ciebieciebie ważnaty mówiłeś tyl­ko o tymtyl­ko o tym ja­kao tym ja­ka onaja­ka ona jest dlaona jest dla ciebiejest dla ciebie ważnaty mówiłeś tyl­ko o tym ja­katyl­ko o tym ja­ka onao tym ja­ka ona jest dlaja­ka ona jest dla ciebieona jest dla ciebie ważnaty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka onatyl­ko o tym ja­ka ona jest dlao tym ja­ka ona jest dla ciebieja­ka ona jest dla ciebie ważna

Zde­cydo­wałam się być szczęśli­wa, bo od te­go jes­tem piękniejsza. -cinnilla
zde­cydo­wałam ę-być-szczęśli­wa-bo od te­go-jes­tem-piękniejsza
Sta­ra. Wszys­cy uważają ją za sza­loną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mo­jej i w cudzej przyszłości. -Isabel Abedi
sta­ra-wszys­cy uważają-ją za sza­loną-ale-ja czuję-że ona-wie-wie o rzeczach-których-jeszcze-nie -ale-które-kiedyś-nastąpią