W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie.


w książ-to tyl­ko-zna­źć-może-człowiek-co  w sobie
józef ignacy kraszewskiw książceto tyl­kozna­leźćmożeczłowiekco ma w sobiew książce to tyl­koto tyl­ko zna­leźćzna­leźć możemoże człowiekw książce to tyl­ko zna­leźćto tyl­ko zna­leźć możezna­leźć może człowiekw książce to tyl­ko zna­leźć możeto tyl­ko zna­leźć może człowiekw książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek

W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie.Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych ! Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł?Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.