W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą.


w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą
gustaw flaubertw młodościkocha sięko­bietyktóreprzy­pomi­najątę pier­wsząpo­temje dla­tegoże różnią sięmiędzysobąw młodości kocha siękocha się ko­bietyktóre przy­pomi­nająprzy­pomi­nają tę pier­wsząpo­tem kocha siękocha się je dla­tegoże różnią się międzymiędzy sobąw młodości kocha się ko­bietyktóre przy­pomi­nają tę pier­wsząpo­tem kocha się je dla­tegoże różnią się między sobą

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek
pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści
ko­bieta-za­kocha­na-nig­dy-nie pop­ro­-byś-rzu­ł-jej-do stóp-cały-świat-dla ko­biety-za­kocha­nej-ty będziesz-całym-światem-z