w mej duszy rogaty przed cię rzu­ca kwiaty 


w mej-duszy-rogaty-przed-ę-rzu­ca-kwiaty 
poeta wyklętyw mejduszyrogatyprzedcięrzu­cakwiaty w mej duszyduszy rogatyrogaty przedprzed cięcię rzu­carzu­ca kwiaty w mej duszy rogatyduszy rogaty przedrogaty przed cięprzed cię rzu­cacię rzu­ca kwiaty w mej duszy rogaty przedduszy rogaty przed cięrogaty przed cię rzu­caprzed cię rzu­ca kwiaty w mej duszy rogaty przed cięduszy rogaty przed cię rzu­carogaty przed cię rzu­ca kwiaty 

Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy. -Emily Dickinson
nadzieja-lek­ka-i ulot­na-za­mie­szkała-w mej-duszy
Gdzieś tam na dnie duszy mej, wciąż czuję za­pach skóry twej.. -psycholożka
gdzieś-tam-na dnie-duszy-mej-wciąż-czuję-za­pach-skóry-twej
Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. -Thomas Stearns Eliot
po­wie­działem-duszy-mej-bądz-spo­koj­na-cze­kaj-bez-nadziei-bo byłaby-nadzieją-na niewłaś­we-rzeczy
diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi  -poeta wyklęty
diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi