W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują.


w miłoś-ko­biety-zaw­sze-więcej-dają-ż-otrzymują
louis desnoyersw miłościko­bietyzaw­szewięcejdająniżotrzymująw miłości ko­bietyko­biety zaw­szezaw­sze więcejwięcej dająniż otrzymująw miłości ko­biety zaw­szeko­biety zaw­sze więcejzaw­sze więcej dająw miłości ko­biety zaw­sze więcejko­biety zaw­sze więcej dająw miłości ko­biety zaw­sze więcej dają

W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers
w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek
zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz 
Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich
ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną
Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety