W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie 


w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie 
monowasurew miłościtwo­jejtonęza­pachna po­duszcei pus­tyku­bekpo kawie w miłości two­jejtwo­jej tonętonę za­pachza­pach na po­duszcena po­duszce i pus­tyi pus­ty ku­bekku­bek po kawie w miłości two­jej tonętwo­jej tonę za­pachtonę za­pach na po­duszceza­pach na po­duszce i pus­tyna po­duszce i pus­ty ku­beki pus­ty ku­bek po kawie w miłości two­jej tonę za­pachtwo­jej tonę za­pach na po­duszcetonę za­pach na po­duszce i pus­tyza­pach na po­duszce i pus­ty ku­bekna po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie w miłości two­jej tonę za­pach na po­duszcetwo­jej tonę za­pach na po­duszce i pus­tytonę za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bekza­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie 

I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie...jean­so­we spodnie na po­duszce pla­ma tuszu łóżko pus­te i wygodne ty bez animuszu kręco­ne włosy na podłodze wyszczer­biony zielo­ny ku­bek małe otar­cie na komodzie do pra­nia zer­wa­ny sznurek po­dar­te ciepłe pan­tofle gli­niane do­niczki z masłem kartofle chłod­ne policzki tur­ku­sowe poszew­ki bluz­ka za­pom­niana roz­sy­pane pinezki cisza z rana szczo­teczka do zębów sta­rych per­fum resztka brak roz­szar­pa­nych nerwów sreb­rna przywieszka wy­miętych fo­tog­ra­fii parę nikły za­pach w pamięci gru­be skar­pe­ty szare za­ciśnięty żal w pięści wspom­nienie do­tyku uryw­ki chwil cenne gorzki smak na języku i łzy słone pełne… Echo 22.02.13 Złama­ne serce. Na two­jej po­duszce łza. Przy­jaciel czuwa.ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas Kąpię się w two­jej kawie niesłod­ka, niepocukrowana możesz mnie wziąć duszkiem lub za­mie­szać totalnie Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych