W moich oczach mężczyz­na jest niczym, jeżeli nie ma w so­bie trochę diabła.


w moich-oczach-mężczyz­na-jest niczym-żeli-nie  w so­bie-trochę-diabła
charlotte brontëw moichoczachmężczyz­najest niczymjeżelinie ma w so­bietrochędiabław moich oczachoczach mężczyz­namężczyz­na jest niczymjeżeli nie ma w so­bienie ma w so­bie trochętrochę diabław moich oczach mężczyz­naoczach mężczyz­na jest niczymjeżeli nie ma w so­bie trochęnie ma w so­bie trochę diabław moich oczach mężczyz­na jest niczymjeżeli nie ma w so­bie trochę diabła

Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła.U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym.Życie jest diabła warte, jeżeli nie jest uparte.Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś trochę lepszy od diabła.Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła.Jeżeli kobiety są wcieleniem diabła, to kim są mężczyźni?