W moim przy­pad­ku emoc­je ta­kie jak smu­tek, ra­dość, złość i szczęście ma ta­ki sam smak: czekolady.


w moim-przy­pad­ku-emoc­-­kie-jak smu­tek-ra­dość-złość-i szczęście- ­ki-sam-smak-czekolady
kayew moimprzy­pad­kuemoc­jeta­kiejak smu­tekra­dośćzłośći szczęściema ta­kisamsmakczekoladyw moim przy­pad­kuprzy­pad­ku emoc­jeemoc­je ta­kieta­kie jak smu­tekzłość i szczęściei szczęście ma ta­kima ta­ki samsam smakw moim przy­pad­ku emoc­jeprzy­pad­ku emoc­je ta­kieemoc­je ta­kie jak smu­tekzłość i szczęście ma ta­kii szczęście ma ta­ki samma ta­ki sam smakw moim przy­pad­ku emoc­je ta­kieprzy­pad­ku emoc­je ta­kie jak smu­tekzłość i szczęście ma ta­ki sami szczęście ma ta­ki sam smakw moim przy­pad­ku emoc­je ta­kie jak smu­tekzłość i szczęście ma ta­ki sam smak

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me