W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.


w nas-jest raj-piekło-i do obu-szlaki
jacek kaczmarskiw nasjest rajpiekłoi do obuszlakiw nas jest rajpiekło i do obui do obu szlakipiekło i do obu szlaki

W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.Każdy jest zdol­ny do te­go aby raj swo­jego is­tnienia, za­mienić w piekło, które zniszczy je­go priorytety.Piekło i raj są na ziemi - nosimy je w sobie.Nie każdy, kto stracił wiarę w raj, zaczyna wierzyć w piekło.Małżeństwo to piekło przy wspólnej sypialni; przy oddzielnych sypialniach jest to jeszcze tylko czyściec; bez wspólnego zamieszkania byłby to na pewno raj.