W oczach siebie - jes­teś najważniejszy. W oczach bliźniego... jes­teś solą w oku! 


w oczach-siebie- jes­teś-najważniejszy-w-oczach-bliźniego-jes­teś solą-w oku 
kriow oczachsiebie jes­teśnajważniejszyoczachbliźniegojes­teś soląw oku w oczach siebie jes­teś najważniejszyw oczachoczach bliźniegobliźniego jes­teś soląw oczach bliźniegooczach bliźniego jes­teś soląw oczach bliźniego jes­teś solą

Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem!  -Dave Mustaine
a żeli-za­bijesz-człowieka-jes­teś-mor­dercą-za­bijesz wielu-a jes­teś-zdo­bywcą-za­bij ich-wszys­tkich- jes­teś-bogiem