W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę.


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
stachukrankielaw oko­wachwiaryłat­wostra­cićgłowęw oko­wach wiarywiary łat­wołat­wo stra­cićstra­cić głowęw oko­wach wiary łat­wowiary łat­wo stra­cićłat­wo stra­cić głowęw oko­wach wiary łat­wo stra­cićwiary łat­wo stra­cić głowęw oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę

Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią.Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum W oko­wach pragnień Niena­syce­nie błądzi Tęskniąc spełnienia Tyl­ko czy aby Real­nie ziścić można Wszys­tkie marzenia Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.