W szczęściu byłaby urocza: szczęście jest poezją ko­biet, jak strój ich barwiczką.


w szczęściu-byłaby-urocza-szczęście-jest poezją-ko­biet-jak strój-ich-barwiczką
honoré de balzacw szczęściubyłabyuroczaszczęściejest poezjąko­bietjak strójichbarwiczkąw szczęściu byłabybyłaby uroczaszczęście jest poezjąjest poezją ko­bietjak strój ichich barwiczkąw szczęściu byłaby uroczaszczęście jest poezją ko­bietjak strój ich barwiczką

Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością. -Honore de Balzac
szczęście-jest-ozdobą-kobiet-jak-strój-ich-pięknośą
By­wa też i tak, że człowiek bu­duje szczęście na czyimś nie­szczęściu; ale na­dal jest to jed­nak szczęście. -Mateusz Piecki Schizoidalny
by­wa-też-i tak-że człowiek-bu­duje-szczęście-na czyimś-nie­szczęściu-ale-na­dal-jest to jed­nak-szczęście
Kto mając siedemdziesiąt lat pragnie być uroczą starszą panią, musi być uroczą już od lat siedemnastu. -Eleonora Roosevelt
kto-mając-siedemdziesiąt-lat-pragnie-być-uroczą-starszą-panią-musi-być-uroczą-już-od-lat-siedemnastu
Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. -Seneka 18
mówią-że po­dob­no-naj­więcej-przy­jaciół-od­chodzi-od nas-w nie­szczęściu-ja zaw­sze-miałem-od­wrot­nie-naj­więcej-ich