W tym właśnie pun­kcie język po­toczny re­zyg­nu­je i wychodzi na piwo.


w tym-właśnie-pun­kcie-język-po­toczny-re­zyg­nu­-i wychodzi-na piwo
p » terry pratchett » kolor magiiw tymwłaśniepun­kciejęzykpo­tocznyre­zyg­nu­jei wychodzina piwow tym właśniewłaśnie pun­kciepun­kcie językjęzyk po­tocznypo­toczny re­zyg­nu­jere­zyg­nu­je i wychodzii wychodzi na piwow tym właśnie pun­kciewłaśnie pun­kcie językpun­kcie język po­tocznyjęzyk po­toczny re­zyg­nu­jepo­toczny re­zyg­nu­je i wychodzire­zyg­nu­je i wychodzi na piwow tym właśnie pun­kcie językwłaśnie pun­kcie język po­tocznypun­kcie język po­toczny re­zyg­nu­jejęzyk po­toczny re­zyg­nu­je i wychodzipo­toczny re­zyg­nu­je i wychodzi na piwow tym właśnie pun­kcie język po­tocznywłaśnie pun­kcie język po­toczny re­zyg­nu­jepun­kcie język po­toczny re­zyg­nu­je i wychodzijęzyk po­toczny re­zyg­nu­je i wychodzi na piwo

Za­nurzyć się w da­tach, godzi­nach, czyn­nościach. Reali­zować pun­kt po pun­kcie. Nie poz­wo­lić, by coś mnie dot­knęło jeszcze bar­dziej. Uod­pornić się. Zesztywnieć. -Marta Fox
za­nurzyć ę-w da­tach-godzi­nach-czyn­nościach-reali­zować pun­kt-po pun­kcie-nie poz­wo­lić-by coś-mnie-dot­knęło-jeszcze
całe-życie-pat­rzy­my-w ­den-zły-pun­kt-to tak-zwa­ny-pun­kt-śmier­-~pa­weł-rychlica