W uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice.


w uśmie­chu-ko­biety-tkwią-wiel­kie-tajemnice
rembrandt harmenszoon van rijnw uśmie­chuko­bietytkwiąwiel­kietajemnicew uśmie­chu ko­bietyko­biety tkwiątkwią wiel­kiewiel­kie tajemnicew uśmie­chu ko­biety tkwiąko­biety tkwią wiel­kietkwią wiel­kie tajemnicew uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kieko­biety tkwią wiel­kie tajemnicew uśmie­chu ko­biety tkwią wiel­kie tajemnice

Włosy pat­rzą na twe pyszczydło, a lus­tro widzi szor­stkie bydło. Ich us­ta w szy­der­czym uśmie­chu tkwią. Szczerzą zęby i z Ciebie drwią. -Aliis
włosy-pat­rzą-na twe-pyszczydło-a-lus­tro-widzi-szor­stkie-bydło-ich-us­-w szy­der­czym-uśmie­chu-tkwią-szczerzą-zęby-i z ciebie
ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123
ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
Jak uśmie­chają się ko­biety? Otóż uśmie­chają się dwo­jako - z przyz­wo­leniem lub zachętą. -Hanna Krall
jak-uśmie­chają ę-ko­biety-otóż-uśmie­chają ę-dwo­jako- z przyz­wo­leniem-lub-zachętą