W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć...


w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć
p » terry pratchett » czarodzicielstwow wan­niehis­to­riiprawdętrud­niejjest ut­rzy­maćniżmydłoi o wieleznaleźćw wan­nie his­to­riihis­to­rii prawdęprawdę trud­niejtrud­niej jest ut­rzy­maćjest ut­rzy­mać niżniż mydłoi o wiele trud­niejtrud­niej znaleźćw wan­nie his­to­rii prawdęhis­to­rii prawdę trud­niejprawdę trud­niej jest ut­rzy­maćtrud­niej jest ut­rzy­mać niżjest ut­rzy­mać niż mydłoi o wiele trud­niej znaleźćw wan­nie his­to­rii prawdę trud­niejhis­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­maćprawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niżtrud­niej jest ut­rzy­mać niż mydłow wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­maćhis­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niżprawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło

Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-
trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha
By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest. -AreK
by­cie-kre­tynem-to nic-trud­ne­go-naj­trud­niej-jest przyz­nać-so­bie-że ę-nim-jest
W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze. -Władysław Grzeszczyk
w miłoś-trud­no-jest da­wać-te­mu-kto-nie chce-brać-ale-jeszcze-trud­niej- te­mu-kto-tyl­ko-bierze
O wiele trudniej znaleźć w kobiecie przyjaciela, niż znaleźć u niej przyjaciela. -Oldrich Fiser
o-wiele-trudniej-znaleźć-w-kobiecie-przyjaciela-ż-znaleźć-u-niej-przyjaciela
W świecie ignorancji trud­niej­sze niż wszystko jest po­konać nie osobę a nazwisko. -Doza
w świecie-ignorancji-trud­niej­sze-ż-wszystko-jest-po­konać-nie osobę-a-nazwisko