W zdro­wiu ...


w zdro­wiu
cykamw zdro­wiuw zdro­wiu

Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele. -Decimus Junius Juvenalis
bogów-pro­simy-tyl­ko-o zdro­wy-rozsądek-w zdro­wym-ciele
Zdro­we państwo - oto dziec­ko zdro­wej religii. -Piotr Szreniawski
zdro­we-państwo- oto-dziec­ko-zdro­wej-religii