Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu.


wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu
edward stachurawódkajakmówiedmundszeruckitojestczłowiekktórymmożnaporozmawiaćodczasudoczasujak mówimówi edmundedmund szeruckijest człowiekz którymktórym możnamożna porozmawiaćod czasuczasu dodo czasujak mówi edmundmówi edmund szeruckiz którym możnaktórym można porozmawiaćod czasu doczasu do czasujak mówi edmund szeruckiz którym można porozmawiaćod czasu do czasu

Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu, przetrzepania.Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu przetrzepania.Klęska jest potrzebna od czasu do czasu, ponieważ wszystko sprowadza do normalnego ludzkiego wymiaru.