Włóczęga: człowiek, który nazywałby się turystą, gdyby miał pieniądze.


włóczęga-człowiek-który-nazywałby-ę-turystą-gdyby-miał-pieniądze
julian tuwimwłóczęgaczłowiekktórynazywałbysięturystągdybymiałpieniądzektóry nazywałbynazywałby sięsię turystągdyby miałmiał pieniądzektóry nazywałby sięnazywałby się turystągdyby miał pieniądzektóry nazywałby się turystą

Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną.Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli.Każdy człowiek ustosunkowuje się do śmierci tak, jak gdyby był tym jedynym, a przynajmniej pierwszym, który ma umrzeć.Nie ma głupca, który by nie miał swej mądrości, nie mą mędrca, który by nie miał swego głupstwa.Pieniądze? Jak ćmy się rozlecą. Sława? Nieraz płakał, kto cię miał. Przyjaźń? Szukaj jej ze świecą nocą, na wietrze, wśród skał.O, gdyby lud rzymski miał tylko jedną szyję!