Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie
cyceronwłaściwościączłowiekamądregojestbłądzićgłupiegotrwaćbłędziewłaściwością człowiekaczłowieka mądregomądrego jestjest błądzićgłupiegotrwaćtrwać ww błędziewłaściwością człowieka mądregoczłowieka mądrego jestmądrego jest błądzićtrwać wtrwać w błędziewłaściwością człowieka mądrego jestczłowieka mądrego jest błądzićtrwać w błędziewłaściwością człowieka mądrego jest błądzić

Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć.Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego.Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota.