Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć.


właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-w-błędzie-trwać-Żyć-to-myść
cyceronwłaściwościączłowiekamądregojestbłądzićgłupiegobłędzietrwaćtomyślećwłaściwością człowiekaczłowieka mądregomądrego jestjest błądzićgłupiegow błędziebłędzie trwaćwłaściwością człowieka mądregoczłowieka mądrego jestmądrego jest błądzićw błędziew błędzie trwaćwłaściwością człowieka mądrego jestczłowieka mądrego jest błądzićw błędzie trwaćwłaściwością człowieka mądrego jest błądzić

Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego.Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota.