Właściwy czyn jest skokiem człowieka poza samotność.


właściwy-czyn-jest-skokiem-człowieka-poza-samotność
yannis ritsoswłaściwyczynjestskokiemczłowiekapozasamotnośćwłaściwy czynczyn jestjest skokiemskokiem człowiekaczłowieka pozapoza samotnośćwłaściwy czyn jestczyn jest skokiemjest skokiem człowiekaskokiem człowieka pozaczłowieka poza samotnośćwłaściwy czyn jest skokiemczyn jest skokiem człowiekajest skokiem człowieka pozaskokiem człowieka poza samotnośćwłaściwy czyn jest skokiem człowiekaczyn jest skokiem człowieka pozajest skokiem człowieka poza samotność

Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność.Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność.Najlepszym przyjacielem człowieka jest samotność - gdy wszyscy odejdą, ona jedna zostaje.Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność.Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.