Władam dwoma językami - języiem ciała i językiem angielskim


władam-dwoma-językami-języiem-ciała-i-językiem-angielskim
mae westwładamdwomajęzykamijęzyiemciałajęzykiemangielskimwładam dwomadwoma językamijęzykamijęzyiemjęzyiem ciałaciała ii językiemjęzykiem angielskimwładam dwoma językamidwoma językamijęzyiem ciałajęzyiem ciała iciała i językiemi językiem angielskimwładam dwoma językamijęzyiem ciała ijęzyiem ciała i językiemciała i językiem angielskimjęzyiem ciała i językiemjęzyiem ciała i językiem angielskim

Chciałbym dysponować językiem, stojącym ponad wszystkimi innymi językami, językiem, któremu wszystkie inne służą.Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości.Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.nie kocham cię otu­lam się tylko ciepłem two­jego ciała ob­li­zuję się twoim językiem wy­pełniam piersi twoim oddechem ważę tyle ile możesz mi dać żyję dzięki bi­ciu two­jego serca Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje.