Władza to możliwość służenia innym, a nie fanfary ku naszej czci.


władza-to-możliwość-służenia-innym-a-nie-fanfary-ku-naszej-czci
j. donald walterswładzatomożliwośćsłużeniainnymniefanfarykunaszejczcimożliwość służeniasłużenia innymnie fanfaryfanfary kuku naszejnaszej czciwładza to możliwośćmożliwość służenia innyma nie fanfarynie fanfary kufanfary ku naszejku naszej czciwładza to możliwość służeniaa nie fanfary kunie fanfary ku naszejfanfary ku naszej czciwładza to możliwość służenia innyma nie fanfary ku naszejnie fanfary ku naszej czci

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza.Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba.