Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.


własność-własne-naszą-własnośą-jest-tylko-to-w-czym-nikt-nas-nie-jest-w-stanie-naśladować-do-tego-należy-również-nasze-jestestwo
rahel varnhagen von ensewłasnośćwłasnenasząwłasnościąjesttylkotoczymniktnasniestanienaśladowaćdotegonależyrównieżnaszejestestwonaszą własnościąwłasnością jestjest tylkow czymczym niktnikt nasnas nienie jestjest ww staniestanie naśladowaćdo tegotego należynależy równieżrównież naszenasze jestestwonaszą własnością jestwłasnością jest tylkow czym niktczym nikt nasnikt nas nienas nie jestnie jest wjest w staniew stanie naśladowaćdo tego należytego należy równieżnależy również naszerównież nasze jestestwonaszą własnością jest tylkow czym nikt nasczym nikt nas nienikt nas nie jestnas nie jest wnie jest w staniejest w stanie naśladowaćdo tego należy równieżtego należy również naszenależy również nasze jestestwow czym nikt nas nieczym nikt nas nie jestnikt nas nie jest wnas nie jest w stanienie jest w stanie naśladowaćdo tego należy również naszetego należy również nasze jestestwo

Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność. Ją z kolei ogranicza tylko nasze własne lenistwo...Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata.Brylant nie jest tego własnością, co go nosi, tylko tego, co niego patrzy.To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację.