Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz.


wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
heinrich heinewściekłośćna włas­neniedołęstwogłupotębłędymęczymniewięcejjeszczeniżpraw­dzi­warozpaczwściekłość na włas­nena włas­ne niedołęstwobłędy męczymęczy mniemnie więcejwięcej jeszczejeszcze niżniż praw­dzi­wapraw­dzi­wa rozpaczwściekłość na włas­ne niedołęstwobłędy męczy mniemęczy mnie więcejmnie więcej jeszczewięcej jeszcze niżjeszcze niż praw­dzi­waniż praw­dzi­wa rozpaczbłędy męczy mnie więcejmęczy mnie więcej jeszczemnie więcej jeszcze niżwięcej jeszcze niż praw­dzi­wajeszcze niż praw­dzi­wa rozpaczbłędy męczy mnie więcej jeszczemęczy mnie więcej jeszcze niżmnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wawięcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz

Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania. -Maria Kalergis
kiedy-rodzi ę-praw­dzi­wa-miłość-włas­ne-ja przes­­-is­tnieć-i ten-kto-kocha-goręcej-nie  już-nic-więcej-do dodania
Jeśli co­kol­wiek przygnębiało go bar­dziej niż włas­ny cy­nizm, to fakt, że często nie był aż tak cy­niczny jak praw­dzi­wy świat. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
jeśli-co­kol­wiek-przygnębiało-go bar­dziej-ż-włas­ny-cy­nizm-to fakt-że często-nie był-aż tak-cy­niczny-jak praw­dzi­wy
- kochasz mnie jeszcze? - która od­po­wiedz jest poprawna? - praw­dzi­wa .. - jeżeli po­wiem że nie, to każesz mi się wyprowadzić?.. -Nikku
 kochasz-mnie-jeszcze-która-od­po­wiedz-jest poprawna-praw­dzi­wa-żeli-po­wiem-że nie-to każesz-mi ę-wyprowadzić
Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. -Nicholas Sparks
praw­dzi­wa-miłość-oz­nacza-że za­ży- na szczęściu-dru­giego-człowieka-bar­dziej-ż-na włas­nym-bez-wzglę-na to-przed-ja­kimi