Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje.


wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje
nicola-57wśródpas­terzymożnaspot­kaći takichnawi­dokktórychcałesta­dobaraniejewśród pas­terzypas­terzy możnamożna spot­kaćspot­kać i takichna wi­dokwi­dok którychcałe sta­dosta­do baraniejewśród pas­terzy możnapas­terzy można spot­kaćmożna spot­kać i takichna wi­dok którychcałe sta­do baraniejewśród pas­terzy można spot­kaćpas­terzy można spot­kać i takichwśród pas­terzy można spot­kać i takich

To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
to naj­większy-dar-ja­ki-może-człowieka-spot­kać-w życiu-kiedy-otaczają-go ludzie-których-kocha
Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia. -bloodymery
naj­lep­szych-ak­torów-spot­kać-można-dookoła-siebie-są-to be­zuczu­ciow­cy-udający-uczucia
Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. -Herodot
całe-nasze-życie-to działanie-i ­ja-uni­kając zaan­gażowa­nia-w działania-i ­-naszych-czasów-ry­zyku­jemy-że w ogó