Wśród ślepców jednooki jest królem, a jednooki na obcasach i w futrze - królową.


wśród-ślepców-jednooki-jest-królem-a-jednooki-na-obcasach-i-w-futrze-królową
simon cameronwśródślepcówjednookijestkrólemnaobcasachfutrzekrólowąwśród ślepcówślepców jednookijednooki jestjest królemjednooki nana obcasachobcasach iw futrzefutrzekrólowąwśród ślepców jednookiślepców jednooki jestjednooki jest królema jednooki najednooki na obcasachna obcasach iobcasach i wi w futrzew futrzewśród ślepców jednooki jestślepców jednooki jest królema jednooki na obcasachjednooki na obcasach ina obcasach i wobcasach i w futrzei w futrzewśród ślepców jednooki jest królema jednooki na obcasach ijednooki na obcasach i wna obcasach i w futrzeobcasach i w futrze

W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem. -Grzegorz Gigol
w-demokratycznej-krainie-ślepców-jednooki-nie-zostałby-królem-w-najlepszym-razie-byłby-politycznym-marginesem
W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)  -Autor nieznany
w do­linie-ślepców-jed­nooki-jest królem-in-the-val­ley-of the-blind-the-one-eye-man-is a king-ang 
Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców. -Chamfort
opinia-jest-królową-świata-ponieważ-głupota-jest-królową-głupców
Jeśli ma­tema­tyka jest królową nauk, to królową ma­tema­tyki jest teoria liczb. -Carl Friedrich Gauss
jeśli-­tema­tyka-jest królową-nauk-to królową-­tema­tyki-jest teoria-liczb