Wśród ślepców jednooki jest królem, a jednooki na obcasach i w futrze - królową.


wśród-ślepców-jednooki-jest-królem-a-jednooki-na-obcasach-i-w-futrze-królową
simon cameronwśródślepcówjednookijestkrólemnaobcasachfutrzekrólowąwśród ślepcówślepców jednookijednooki jestjest królemjednooki nana obcasachobcasach iw futrzefutrzekrólowąwśród ślepców jednookiślepców jednooki jestjednooki jest królema jednooki najednooki na obcasachna obcasach iobcasach i wi w futrzew futrzewśród ślepców jednooki jestślepców jednooki jest królema jednooki na obcasachjednooki na obcasach ina obcasach i wobcasach i w futrzei w futrzewśród ślepców jednooki jest królema jednooki na obcasach ijednooki na obcasach i wna obcasach i w futrzeobcasach i w futrze

W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem.W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.) Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców.Jeśli ma­tema­tyka jest królową nauk, to królową ma­tema­tyki jest teoria liczb.i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać Nutria: Mysz w damskim futrze.