Wśród śmiertelników nie ma szczęśliwych. Jeśli ktoś się bogaci może być szczęśliwszy od sąsiada, ale szczęśliwy nie będzie.


wśród-śmiertelników-nie-szczęśliwych-jeśli-ktoś-ę-bogaci-może-być-szczęśliwszy-od-sąsiada-ale-szczęśliwy-nie-będzie
eurypideswśródśmiertelnikównieszczęśliwychjeśliktośsiębogacimożebyćszczęśliwszyodsąsiadaaleszczęśliwybędziewśród śmiertelnikówśmiertelników nienie mama szczęśliwychjeśli ktośktoś sięsię bogacibogaci możemoże byćbyć szczęśliwszyszczęśliwszy odod sąsiadaale szczęśliwyszczęśliwy nienie będziewśród śmiertelników nieśmiertelników nie manie ma szczęśliwychjeśli ktoś sięktoś się bogacisię bogaci możebogaci może byćmoże być szczęśliwszybyć szczęśliwszy odszczęśliwszy od sąsiadaale szczęśliwy nieszczęśliwy nie będziewśród śmiertelników nie maśmiertelników nie ma szczęśliwychjeśli ktoś się bogaciktoś się bogaci możesię bogaci może byćbogaci może być szczęśliwszymoże być szczęśliwszy odbyć szczęśliwszy od sąsiadaale szczęśliwy nie będziewśród śmiertelników nie ma szczęśliwychjeśli ktoś się bogaci możektoś się bogaci może byćsię bogaci może być szczęśliwszybogaci może być szczęśliwszy odmoże być szczęśliwszy od sąsiada

Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-ten-kogo-dręczy-myśl-że-ktoś-inny-jest-od-niego-szczęśliwszy
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-kto-dręczy-ę-tym-że-ktoś-inny-jest-bardziej-szczęśliwy