Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego.


wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego
fryderyk chrystian hebbelwśródnaj­większe­gocier­pieniama siętę roz­koszże sięjest zdol­nymdo niegowśród naj­większe­gonaj­większe­go cier­pieniacier­pienia ma sięma się tę roz­koszże się jest zdol­nymjest zdol­nym do niegowśród naj­większe­go cier­pienianaj­większe­go cier­pienia ma sięcier­pienia ma się tę roz­koszże się jest zdol­nym do niegowśród naj­większe­go cier­pienia ma sięnaj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­koszwśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz

O pułap­ce cier­pienia: Im sil­niej­sza pot­rze­ba miłości, tym większe zdol­ności jej urojeń. -Marcin Kossek
o pułap­-cier­pienia-im sil­niej­sza-pot­rze­ba-miłoś-tym-większe-zdol­noś-jej-urojeń
Wśród cier­pienia i niedo­li na­wet prze­kona­ny ateis­ta zaczy­na roz­glądać się za Bogiem. -Paul Samuel Leon Johnson
wśród-cier­pienia-i niedo­li-na­wet-prze­kona­ny-ateis­-zaczy­na-roz­glądać ę-za bogiem
Jak on cier­pi! Ale jeśli przez nią, to, to jest roz­kosz! A wiesz co jest naj­piękniej­sze? Że ona cier­pi ra­zem z nim... -J » Paweł Jakubowski » Ty
jak-on cier­pi-ale-śli-przez-ą-to-to jest roz­kosz-a wiesz-co jest naj­piękniej­sze-Że ona-cier­pi-ra­zem-z nim
Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania... -Papillondenuit
być-może-naj­większy-to pa­radoks-kochania-gdy-w niej- pa­nuje-roz­kosz-w nim- roz­kosz-panowania
Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością. -Jan Twardowski
każde-głębsze-uczu­cie-pro­wadzi-do cier­pienia-miłość bez-cier­pienia-nie jest miłośą
Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński
człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką