W małżeństwie najgorszą rzeczą po teściowej jest żona.


w-łżeństwie-najgorszą-rzeczą-po-teściowej-jest-żona
jacques tatimałżeństwienajgorsząrzecząpoteściowejjestżonaw małżeństwiemałżeństwie najgorsząnajgorszą rzecząrzeczą popo teściowejteściowej jestjest żonaw małżeństwie najgorsząmałżeństwie najgorszą rzecząnajgorszą rzeczą porzeczą po teściowejpo teściowej jestteściowej jest żonaw małżeństwie najgorszą rzecząmałżeństwie najgorszą rzeczą ponajgorszą rzeczą po teściowejrzeczą po teściowej jestpo teściowej jest żonaw małżeństwie najgorszą rzeczą pomałżeństwie najgorszą rzeczą po teściowejnajgorszą rzeczą po teściowej jestrzeczą po teściowej jest żona

W małżeństwie naj­gor­szą rzeczą po teściowej jest... żona.Najgorszą rzeczą jest głupota.Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.Nie oko i ręka zawierają małżeństwo, lecz rozum i serce. Choć ważną jest rzeczą żenić się z miłości, ważniejszą jeszcze - w małżeństwie miłość utrzymać.Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra - anegdotka lub żona.