W małżeństwie tylko pierwszych sześć tygodni to poezja. Dalej następuje proza, często z dramatycznymi akcentami.


w-łżeństwie-tylko-pierwszych-sześć-tygodni-to-poezja-dalej-następuje-proza-często-z-dramatycznymi-akcentami
sacha guitrymałżeństwietylkopierwszychsześćtygodnitopoezjadalejnastępujeprozaczęstodramatycznymiakcentamiw małżeństwiemałżeństwie tylkotylko pierwszychpierwszych sześćsześć tygodnidalej następujenastępuje prozaczęsto zz dramatycznymidramatycznymi akcentamiw małżeństwie tylkomałżeństwie tylko pierwszychtylko pierwszych sześćpierwszych sześć tygodnitygodni to poezjadalej następuje prozaczęsto z dramatycznymiz dramatycznymi akcentamiw małżeństwie tylko pierwszychmałżeństwie tylko pierwszych sześćtylko pierwszych sześć tygodnisześć tygodni to poezjaczęsto z dramatycznymi akcentamiw małżeństwie tylko pierwszych sześćmałżeństwie tylko pierwszych sześć tygodnipierwszych sześć tygodni to poezja

W małżeństwie tyl­ko pier­wszych sześć ty­god­ni to poez­ja. Da­lej następu­je pro­za, często z dra­matyczny­mi akcentami.Małżeństwo jest książką, której pierwszy rozdział jest poezją, pozostałe prozą.Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobietaBóg także próbował być autorem: jego proza - to mężczyzna, jego poezja - to kobieta.Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.