W łyżce zupy odbija się uznojone oblicze oracza, robotnika, kucharki.


w-łyż-zupy-odbija-ę-uznojone-oblicze-oracza-robotnika-kucharki
stefan wyszyński kardłyżcezupyodbijasięuznojoneobliczeoraczarobotnikakucharkiw łyżcełyżce zupyzupy odbijaodbija sięsię uznojoneuznojone obliczew łyżce zupyłyżce zupy odbijazupy odbija sięodbija się uznojonesię uznojone obliczeuznojone oblicze oraczaw łyżce zupy odbijałyżce zupy odbija sięzupy odbija się uznojoneodbija się uznojone obliczesię uznojone oblicze oraczaw łyżce zupy odbija sięłyżce zupy odbija się uznojonezupy odbija się uznojone obliczeodbija się uznojone oblicze oracza

Dawniej mężczyźni żenili się z kucharkami i flirtowali z chórzystkami; dziś żenią się z chórzystkami i zatrudniają dobre kucharki. -Tristan Bernard
dawniej-mężczyź-żenili-ę-z-kucharkami-i-flirtowali-z-chórzystkami-dziś-żenią-ę-z-chórzystkami-i-zatrudniają-dobre-kucharki
Nic tak nie zakwasza potraw jak pesymizm kucharki. -Wiesław Malicki
nic-tak-nie-zakwasza-potraw-jak-pesymizm-kucharki
Kiedy mężczyz­nom odbija? Mają tak od małego  -bystry.76
kiedy-mężczyz­nom-odbija-mają-tak-od łego 
Narodowości są jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każda inaczej odbija słońce. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
narodowoś-są-jak-różnokolorowe-kule-szklane-w-ogrodzie-każda-inaczej-odbija-słoń
Nie masz dziwaczniejszego żądania, jak
nie-masz-dziwaczniejszego-żądania-jak-chcieć-kogo-w-łyż-wody-utopić-a-jednak-wielu-nad-tą-maszynerią-pracuje