W łyżce zupy odbija się uznojone oblicze oracza, robotnika, kucharki.


w-łyż-zupy-odbija-ę-uznojone-oblicze-oracza-robotnika-kucharki
stefan wyszyński kardłyżcezupyodbijasięuznojoneobliczeoraczarobotnikakucharkiw łyżcełyżce zupyzupy odbijaodbija sięsię uznojoneuznojone obliczew łyżce zupyłyżce zupy odbijazupy odbija sięodbija się uznojonesię uznojone obliczeuznojone oblicze oraczaw łyżce zupy odbijałyżce zupy odbija sięzupy odbija się uznojoneodbija się uznojone obliczesię uznojone oblicze oraczaw łyżce zupy odbija sięłyżce zupy odbija się uznojonezupy odbija się uznojone obliczeodbija się uznojone oblicze oracza

Lustro ma zgagę, wszystko mu się odbija.Dawniej mężczyźni żenili się z kucharkami i flirtowali z chórzystkami; dziś żenią się z chórzystkami i zatrudniają dobre kucharki.Nic tak nie zakwasza potraw jak pesymizm kucharki.Kiedy mężczyz­nom odbija? Mają tak od małego Narodowości są jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każda inaczej odbija słońce.Nie masz dziwaczniejszego żądania, jak