W łydkach wyraża się cały szyk naszego wieku!


w-łydkach-wyraża-ę-cały-szyk-naszego-wieku
irina griekowałydkachwyrażasięcałyszyknaszegowiekuw łydkachłydkach wyrażawyraża sięsię całycały szykszyk naszegonaszego wiekuw łydkach wyrażałydkach wyraża sięwyraża się całysię cały szykcały szyk naszegoszyk naszego wiekuw łydkach wyraża sięłydkach wyraża się caływyraża się cały szyksię cały szyk naszegocały szyk naszego wiekuw łydkach wyraża się całyłydkach wyraża się cały szykwyraża się cały szyk naszegosię cały szyk naszego wieku

Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw - posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych państw.Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce.Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali.po­liż mnie po li­lii szyi po pąs policzka połaś się poa tri­vialis po łebkach po łydkach ogrodniku al­bo cho­ciaż psie ogrodnika W elegancji wyraża się gust innych.Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.