W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka.


w-śmiechu-jest-klucz-którym-jesteśmy-w-stanie-rozszyfrować-całego-człowieka
thomas carlyleśmiechujestkluczktórymjesteśmystanierozszyfrowaćcałegoczłowiekaw śmiechuśmiechu jestjest kluczktórym jesteśmyjesteśmy ww staniestanie rozszyfrowaćrozszyfrować całegocałego człowiekaw śmiechu jestśmiechu jest kluczktórym jesteśmy wjesteśmy w staniew stanie rozszyfrowaćstanie rozszyfrować całegorozszyfrować całego człowiekaw śmiechu jest kluczktórym jesteśmy w staniejesteśmy w stanie rozszyfrowaćw stanie rozszyfrować całegostanie rozszyfrować całego człowiekaktórym jesteśmy w stanie rozszyfrowaćjesteśmy w stanie rozszyfrować całegow stanie rozszyfrować całego człowieka

Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku.Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka.Dwieście lat to akurat tyle ile jesteśmy w stanie zapamiętać.Zazdrosnego człowieka tylko płacz bliźniego do śmiechu pobudzić potrafi.Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie.Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie