W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze.


w-śmierci-idzie-ę-tą-drogą-bez-powodu-na-zawsze
georges batailleśmierciidziesiędrogąbezpowodunazawszew śmierciśmierci idzieidzie siętą drogądrogą bezbez powodupowodunana zawszew śmierci idzieśmierci idzie sięidzie się tąsię tą drogątą drogą bezdrogą bez powodubez powoduna zawszew śmierci idzie sięśmierci idzie się tąidzie się tą drogąsię tą drogą beztą drogą bez powodudrogą bez powoduw śmierci idzie się tąśmierci idzie się tą drogąidzie się tą drogą bezsię tą drogą bez powodutą drogą bez powodu

Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać.Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów.Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą.